Menu

علیمحمد بیدارمغز

رای دادن به این مورد
(0 آرا)

علیمحمد بیدارمغز

شعله قهرمانی

رای دادن به این مورد
(1 رای)
متولد گچساران  رشته تحصیلی حسابداری
-متاهل و صاحب دو فرزند -از سال 67فعایت حرفه ای را از رادیو بعنوان گوینده آغاز کرد
صفحه3 از108
Go to top