Menu
گروه های همسرایی و سرود

گروه های همسرایی و سرود

رای دادن به این مورد
(2 آرا)

گروه سرود ناشنوایان آوای بی صدا

سرپرست گروه خانم کرامت

اجرای رقص محلی توسط گروه هنری ناشنوایان آوای بیصدا

 
 
Go to top