Menu

کارگاه های آموزشی در چهارمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه

  • کارگاه آسیب شناسی اجرا توسط فریبا علومی یزدی : روز قبل از مراسم (8 ساعت ظرفیت 50 نفر ) 

 

 

  • کارگاه تشریفات و آداب اجرای مجریان و هنرمندان بر روی استیج  از دکتر علیمحمد بیدارمغز : روز قبل از مراسم (8 ساعت ظرفیت 50 نفر)

 

  • کارگاه آموزش فن بیان از دکتر معینی استاد دانشکده خبر : روز قبل از مراسم (8 ساعت ظرفیت 50 نفر)

 

  • کارگاه آموزش زبان بدن از دکتر محمود احمدی افزادی رییس دانشکده خبر : روز قبل از جشنواره (8 ساعت -ظرفیت 50 نفر)

 

دبیر خانه جشنواره در صورت درخواست علاقه مندان اقدام به برگزاری کارگاه های موازی در طول جشنواره  خواهد نمود.

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 24 آذر 1393 15:30

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید
 
 
Go to top