Menu

احمد رضا موسوی

احمد رضا موسوی

محمد رضا ذریه

محمد رضا ذریه

حمید ماهی صفت

حمیدرضا ماهی صفت

سعید فتحی

سعید فتحی:

عباس رضا زاده

عباس رضا زاده

آشنایی با سیروس حسینی فر

 یوگرافی سیروس حسینی فر، هنرمند طنز و تقلید صدا
سیروس حسینی فر در سال 1358 در استان کرمانشاه شهرستان هرسین متولد شد. او دارای تحصیلات فوق دیپلم کامپیوتر بوده و از نوجوانی در تئاترهای پرورشی سازمان آموزش و پرورش حضور چشمگیری داشته و در زمینه های مختلف افتخارات زیادی را برای استان به ارمغان آورده است، وی همچنین در حوزه هنری سوره دوران آموزش بازیگری خود را تکمیل نموده و فعالیت اختصاصی تقلید صدا خود را از سال 1375 آغاز نمود.

 
 
Go to top