Menu

متن مجری .ضحی میرزایی.بارویکرد((همایش تجلیل از سفیران لبخند))

                                                   بسم الله الرحمن الرحیم

نام و نام خانوادگی : ضحی میرزایی


موضوع: همایش تجلیل از سفیرا ن لبخند ایران

 

مدیر مسئول دهمین جشنواره سعدی:#دکتر فریبا علومی یزدی

دبیر جشنواره : سرکار خانم گلبهار امانی


موضوع: همایش تجلیل از سفیرا ن لبخند ایران
با محوریت تجلیل از استندآپ کم دین های برتر سال ۹۸ ایران
بخش : نومجریان
مشاور: آقای مسعود باغستانی
...................................................
غم دنیا نخواهد یافت پایان
                                            خوشا در بر رخ شادی گشایان
خوشا دل های خوش، جان های خرسند


                                            خوشا نیروی هستی زای لبخند
خوشا لبخند شادی آفرینان
                                           که شادی روی د از لبخند اینان


اگرخونین دلی از جور ایام             لب خندان بیاور چون لب بام


به نام نامی خالق لبخندِ زیبای شما و سلامی به گرمی مهرتان.

 

از خاور زمین، سرزمین دلها مشهد الرضا به اینجا آمدم. ضحی میرزایی هستم و مفتخرم که امشب)امروز( در
این مراسم که فرصت مغتنمی برای عرض اندامِ مجریان آینده این سرزمین است حضور داشته باشم.


بیایی د لحظه ای خلقت انسان را تجسم کنیم.
فکرمیکنم آن روزی که خداوند از مشتی خاکِ بی روح و بی ارزش گِل آدمی را سرشت ابتدا از روح خودش
در او دمید و سپس لبخند را به عنوان عنصری که قدرت انسان را مضاعف میکند در وجودش نهادینه کرد.
عنصری که تحمل زشتی ها و زمختی های این عالم را امکان پ ذیر میکن د. همان که به کار بردنش، دل
دوستان را شاد و د سیسه ی دشمن را خنثی میکند. پس یادت نرود لبخند را...
خنده، بهترین اسلحه جنگ با مرارت های زندگی است.


با یک لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد.
چه زیباین د آنانی که همیشه لبخن دی برلب دارند .


و چه زیباتر آنان که گلِ لبخند را بر لبان هم نوعانشان می نشانند؛ آن هم بدون هیچ چشمداشتی.
افرادی که با هنر بی ب دیلشان، این دنیا را به جای بهتری برای زندگی تب دیل میکنند .
هرگاه بتوانیم بعد از هر شکست لبخند بزنیم شجاع خواهیم بود و هرگاه که شجاعانه رفتار کنیم بای د به یاد


داشته با شیم که به نحوی این شجاعت را م دیون کسانی هستیم که لبخند را در آشفته بازار بی مهری و غم و


غصه حراج کردند. کسانی که از چشیدن تلخی ها بی نصیب نیستن د اما کلامشان و کردارشان همیشه شیرین


است شاید، خود حال خوبی نداشته باشند اما زندگیشان را وقف خوشنودیِ حال هم نوعانشان کرده اند. اینکه
هیچگاه غم و اندوهشان را نمی بینی، دلیلش این نیست که دردی ندارند. شرافتشان به آنها اجازه ی بازگو
کردن دردشان را نمیده د. آنان سفیران لبخندند. آنها عادت کرده اند که بغضشان را ببلعند، لبخندی بزنند


و لبخندی بیافرینند. هنرمندان، پاسخی برای معمای جاودانگیند. آنان به معنای واقعی کلمه جاودانه اند. حتی
اگر روزی جسمشان در این دنیای خاکی نباشد، کلامشان و تأثیر رفتارشان در این دنیا، راهگشای همگان
خواهد بود.
چو گل هرجا که لبخند آفرینی به هرسو رو کنی لبخند بینی
                     چه اشکت همنفس باشد، چه لبخند ز عمرت لحظه لحظه می ربایند
گذشته لحظه را آسان نگیری چو پایان یافت پایان می پذیرد
                          مشو در پیچ و تاب رنج و غم گم به هر حالت تبسم کن، تبسم
پس بیایید  از زحمات مانای این بزرگ انسان ها، تقدیری جانانه کنیم.

پایان.

آخرین بار تغییر یافته دوشنبه, 08 دی 1399 13:41

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top